DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

(www.dmszg-zup.hr)

 

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE

SOLIDARNOSTI 2010.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti odobrilo je financijsku potporu udruzi za projekt ''Osobna pomoć za neovisan život'' – osobni asistent, u projekt je uključeno šest naših članova s najtežim stupnjem tjelesnog oštećenja.
Korisnici će svakodnevno imati podršku i pomoć osobnog asistenta radi unapređenja kvalitete neovisnog života.

 

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE

SOLIDARNOSTI 2010. - novi korisnici

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti odobrilo je financijsku potporu udruzi za pomoć "Osobna pomoć za neovisan život" - osobni asistent. U projekt su učlanjena četiri nova korisnika. zahvaljujući proširenju financijske potpore četiri nova korisnika imat će svakodnevnu podršku i pomoć osobnog asistenta radi unapređenja kvalitete života.

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 2010.

Odobrilo je sredstva za osnovnu djelatnost Udruge iz dijela prihoda od igara na sreću za 2010. godinu - druga godina sufinanciranja.

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 2010.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odobrilo je financijsku potporu za projekt "Osnaženje osoba s invaliditetom za njihov aktivan i ispunjen život".

Projekt će se provoditi kroz edukativno-suportivne radionice i kreativne radionice; cilj projektnih aktivnosti je razvoj interesa i sposobnosti za aktivno uključivanje korisnika/ca u život lokalne zajednice. Unapređenje aktivne, ravnopravne i odgovorne uloge korisnika/ca u život društvene zajednice i obitelji.

Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici i njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice.

 

ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA ZAPREŠIĆA - 2010.

Udruga je dobila financijska sredstva za provedbu dva projekta pod nazivima: "U sjeni života" i "Život kakav želim".

Grad Zaprešić također financira najam prostora i režijske troškove Društva.